DATAS ENCONTROS PREMATRIMONIAIS 2017Lugo cidade
Bo Pastor ☎ 982 25 20 29 / 610 50 36 96 
   4 de marzo – de 11:00 a 14:00h.
  11 de marzo – de 11:00 a 14:00 e de 16 a 19:00h.
S. Antonio  ☎982 21 58 14 
  17, 18, 19, 20 e 21 de abril - Ás 20:30h.
A Milagrosa 982 21 42 65 
   29, 30 e 31 de maio, 1 e 2 de xuño - Ás 20:30h.
Santiago “A Nova” ☎982 22 77 05 
    1 de abril – de 11:00 a 14:00h.
    8 de abril – de 11:00 a 14:00 e de 16 a 19:00h.


Monforte 
Parroquia S. Antonio ☎676 72 35 96 
    5, 6, 7, 8 e 9 de xuño - Ás 20:30h.
Chantada 
Parroquia Sta. Marina ☎ 679 53 94 65
   1 de abril – de 11:00 a 14:00h.
   8 de abril – de 11:00 a 14:00 e de 16 a 19:00h.
Sarria 
Parroquia Nª Sª do Rosario ☎ 620 87 60 33 / 686 59 56 90
   8, 9, 10, 11 e 12 de maio - Ás 21:00h.
Melide 
Parroquia S. Pedro ☎ 981 50 51 20 
   6 de maio – de 11:00 a 14:00h e de 16 a 19:00h.
  13 de maio – de 11:00 a 14:00.
Lalín 
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores ☎ 608 36 48 83
    13, 14, 15, 16 e 17 de marzo- Ás 20:30h.
     8, 9,10, 11e 12 de maio- Ás 20:30h.

Entradas populares